Boka bygdegården

Bokning av Skedala Bygdegård

Viktigt att läsa igenom Ordningsregler för Skedala Bygdegård innan bokningen görs!
Uthyrning sker till den som är fyllda 25 år, legitimation skall uppvisas.

Se prislista genom att klicka på knappen till höger.

OBS! Alla fält som är markerade med * måste fyllas i. Ofullständiga formulär returneras till beställaren.
En bekräftelse på bokningen skickas till angiven E-post adress. Bokningen är preliminär tills avgiften är erlagd.

PRISLISTA VID UTHYRNING AV SKEDALA BYGDEGÅRD

Gäller fr.o.m. 1 januari 2023

Skedala Bygdegårds verksamhet drivs som andelsägarförening.

Alla bokningar som är bekräftade med mail gäller som bokning, betalning görs på utskickad faktura senast en månad innan hyrtillfället. Vid begäran skall verifikation om inbetalt belopp visas upp vid avhämtning av nyckel. Avbokningar som görs efter att det är mindre än 30 dagar kvar till hyrtillfället återbetalas endast 50% av det överenskomna priset. Avbokningar som görs 14 dagar eller kortare innan hyrestillfället får ingen återbetalning av hyresbeloppet.

Särskild överenskommelse om annan prissättning kan träffas mellan bygdegården och gäst i det fall nedanstående prissättning inte är tillämplig.

I Bygdegården finns en bra köksutrustning och likaså en bra utrustning med glas och porslin. Det finns pappershanddukar på toaletterna, disk- och städmaterial. På nedre planet finns en mysig PUB. Det finns effektiv musikanläggning och högtalarsystem i festsal och PUB, vilket ingår i hyran.

 

1. FEST från fredagen kl. 12.00 till söndagen kl.12.00 5.700 kr
OBS. Priset 5.700 kr gäller alltid när arrangemang sker mellan dessa tider – weekendpris – oavsett om arrangemanget är en eller tre dagar. En depositionsavgift tas ut vid festarrangemang om 2.000 kronor. Depositionen återbetalas senast två veckor efter arrangemanget då det vid besiktning konstaterats att huset återlämnats i samma skick som det togs emot. I ovan pris ingår städning av lokalen, ni som hyresgäst har ansvar för att bord och stolar är avtorkade och återställda på sin plats, att allt porslin är diskat och ställt på rätt plats.

2. MINDRE TILLSTÄLLNINGAR 1.500 kr

OBS. Kan vara mindre familjefester, föreningsmöten eller andra aktiviteter på tider mellan söndag kl. 15.00 och fredag kl. 09.00. Här städar själv hyresgästen efter sig, ingår inte i priset.

Barnkalas: för Dig som är bosatt i Skedala har vi särskilt fördelaktiga villkor för barnkalas, för övriga gäller 400 kr. För mer information kontakta vår bokningsansvariga

OBS. Med barnkalas menas födelsedagskalas/fest med lek- klasskamrater. Här städar själv hyresgästen efter sig, ingår inte i priset. (Födelsedagsfester i övrigt räknas som familjefester)

3. REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE SAMMANKOMSTER (minimum 5 ggr)

Anm. Som regelbundet återkommande sammankomster gäller att dessa skall uppgå till minst fem sammankomster och skall bokas vid samma tillfälle. Kan detta inte tillämpas gäller punkt 2.

A. 5 personer eller färre 120 kr / gång
B. 10 personer eller färre 170 kr / gång
C. mer än 10 personer och färre än 20 personer 240 kr / gång
D. mer än 20 personer 300 kr / gång

  Postort (obligatoriskt)

  Postnummer (obligatoriskt)

  Datum (obligatoriskt)

  Hyresdag (obligatoriskt)

  Kan detta inte tillämpas gäller som för Mindre Tillställning.

  Överenskommen avgift skall inbetalas på erhållen faktura. Fakturan betalas senast 1 månad innan hyrestillfället. Bokning som görs när det är mindre än 1 månad innan hyrtillfället erläggs omgående.

  Om det inte går att bläddra i kalendern, använd knappen nedan