Boka bygdegården

Bokning av Skedala Bygdegård

Viktigt att läsa igenom Ordningsregler för Skedala Bygdegård innan bokningen görs!
Uthyrning sker till den som är fyllda 25 år, legitimation skall uppvisas.

Se prislista genom att klicka på knappen till höger.

OBS! Alla fält som är markerade med * måste fyllas i. Ofullständiga formulär returneras till beställaren.
En bekräftelse på bokningen skickas till angiven E-post adress. Bokningen är preliminär tills avgiften är erlagd.

PRISLISTA VID UTHYRNING AV SKEDALA BYGDEGÅRD

Gäller fr.o.m. 1 september 2021

Skedala Bygdegårds verksamhet drivs som andelsägarförening. De priser som tillämpas är satta så att bygdegården ekonomiskt skall gå ihop och täcka de kostnader som finns för drift, underhåll och reparationer. Halmstads Kommuns fastighetsförvaltning lämnar också bidrag till verksamheten. Detta bidrag används uteslutande till reparationer på fastigheten.

Alla bokningar är preliminära till överenskommen avgift är inbetalad på Bygdegårdsföreningens bankgiro.
Vid begäran skall verifikation visas upp vid avhämtning av nyckel.

Särskild överenskommelse om annan prissättning kan träffas mellan bygdegården och gäst i det fall nedanstående prissättning inte är tillämplig.

I Bygdegården finns en bra köksutrustning och likaså en bra utrustning med glas och porslin. Det finns handdukar, disk- och städmaterial liksom pappersvaror för er användning. På nedre planet finns en mysig PUB. Det finns effektiv musikanläggning och högtalarsystem i festsal och PUB.

 

1. FEST från fredagen kl. 12.00 till söndagen kl. 15.00 3.000 kr
OBS. Priset 3.000 kr gäller alltid när arrangemang sker mellan dessa tider – weekendpris – oavsett om arrangemanget är en eller tre dagar. En depositionsavgift tas ut vid festarrangemang om 2.500 kronor. Depositionen återbetalas senast en vecka efter arrangemanget där det konstaterats att huset återlämnats i samma skick som det togs emot.

2. MINDRE TILLSTÄLLNINGAR 1.000 kr
OBS. Kan vara mindre familjefester, föreningsmöten eller andra aktiviteter på tider mellan söndag kl. 15.00 och fredag kl. 09.00. Priset gäller när arrangemanget är ett dygn.

Barnkalas 400 kr
OBS. Med barnkalas menas födelsedagskalas/fest med lek- klasskamrater.
Födelsedagsfester i övrigt räknas som familjefester.

3. REGELBUNDET ÅTERKOMMANDE SAMMANKOMSTER (minimum 5 ggr)
Anm. Som regelbundet återkommande sammankomster gäller att dessa skall
uppgå till minst fem sammankomster och skall bokas vid samma tillfälle.
Kan detta inte tillämpas gäller punkt 2.

A. 5 personer eller färre 100 kr
B. 10 personer eller färre 150 kr
C. mer än 10 personer och färre än 20 personer 200 kr
D. mer än 20 personer 250 kr

  Postort (obligatoriskt)
  Postnummer (obligatoriskt)
  Datum (obligatoriskt)
  Hyresdag (obligatoriskt)

  Kan detta inte tillämpas gäller som för Mindre Tillställning.

  Överenskommen avgift skall inbetalas på erhållen faktura. Den preliminära bokningen fastställs när avgiften är inbetald.

  Om det inte går att bläddra i kalendern, använd knappen nedan