Ordningsregler för Skedala Bygdegård

Skedala Bygdegård drivs, i stort sett med ideella krafter och medel. Därför ber föreningen alla som använder bygdegården att vara försiktiga med hus och utrustning så att inte skador sker.

Bokningar

Bokningar görs via hemsida och sänds till bokningsansvarig. Uthyrning sker till den som är fyllda 25 år, legitimation skall uppvisas. För ungdomsarrangemang skall föräldrar ansvara för arrangemanget.

När bokning via hemsida gjorts kommer vidimering av bokningen att ske genom att den bokningsansvarige svarar via e-post eller ringer upp. Då görs upp om visning och överlämnande av nyckel.

Bygdegårdsföreningen kräver ett depositionsbelopp om 2.500 kronor

Hyresvillkor

Upplåten lokal och material skall lämnas i bästa ordning. Hyresgästen skall se till att lokalerna städas och ställs i ordning i avtalad tid. Lampor skall släckas, fönster skall vara stängda. Städning utomhus skall i förekommande fall göras.

Hyresgästen är ersättningsskyldig för under arrangemanget uppkomna skador. Anmälan om skadors görs till bokningsansvarig.

Ut- och återlämning av nyckel görs till bokningsansvarige. Förlust av nyckel ersätts till bygdegårdsföreningen.

Städanvisningar

Hyresgästen förbinder sig följa nedanstående manual för städning och iordningställande av upplåten lokal. Det finns ett städningsschema att följa

 • Alla framplockade bord och stolar skall återställas där de hämtades, väl avtorkade
 • Alla golv skall dammsugas eller sopas, samt våttorkas
 • Toaletter skall städas och papperskorgar tömmas
 • Kaffebryggare skall vara rengjord och filtren tömda
 • Kylskåpen skall vara tömda och avtorkade
 • Spis, fläkt och ugn skall vara rengjorda
 • Alla sopor skall placeras i soptunnan. Sortering av glas och burkar skall ske. Det är hyresgästens ansvar att detta placeras i en återvinningscentral – som finns 100 meter bort på Blomängsvägen
 • Tomten skall i förekommande fall vara avstädad

Visa hänsyn till grannar

Eftersom bygdegården ligger i ett bostadsområde skall hänsyn visas till grannarna i villabebyggelsen. Musik får inte spelas efter kl. 01.00.

Högst 80 personer får vistas samtidigt i bygdegården.

Säkerhetsinformation vid Skedala Bygdegård

 • Utrymningsvägar är försedda med brytlås
 • Se till att utrymningsvägar inte är blockerade med bord, stolar eller liknande
 • Informera era gäster och personal om utrymningsvägar och var brandredskap finns.
 • Ta inte in fler personer än vad lokalen är godkänd för d.v.s. 80 personer
 • Ta reda på var brandredskapen finns placerade
 • Placera levande ljus på ett säkert sätt. Marschaller placeras i anvisad hållare som tillhandahålls av bygdegården.
 • Rökning är inte tillåten inomhus
 • Övernattning i bygdegården är inte tillåten
 • Se till att eventuella tillstånd för offentlig tillställning är beviljade

Åtgärder vid brand

RÄDDA Utrym lokalerna
LARMA Larma SOS – Brandkåren 112
SLÄCK Använd brandsläckaren som finns i förstugan till köksingången, i festsalen, vid ingången till scenen och i källarlokalen.